به افتخار باکمینستر فولر، سازندهٔ گنبد ژئودزیکباکمینستر فولر

انواع فولرن :

  • توپ باکی : که کوچکترین آن‌ها C۲۰ و متداول‌ترین آن‌ها C۶۰ است.
  • نانو‌لوله‌ها : لوله‌های توخالی بسیار کوچک که عملکردی عالی در صنعت الکترونیک دارند.
  • مگالوله‌ها


نانو لوله ها همون شکل کشیده شده ی باکی بال هستن